Ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εξειδικευμένο νομικό τμήμα. Νέα ρύθμιση δανείων. Νόμος Κατσέλη. Προστασία από κατασχέσεις. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ!
Κατόπιν συνεχών ερωτημάτων πολλών δανειοληπτών σχετικά με την κατάργηση ή μη του νόμου Κατσέλη 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι απόλυτα εσφαλμένη. Από την 1-1-2016, ισχύουν πράγματι τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτός να έχει καταργηθεί.
Μάθετε τώρα πώς μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη για τη ρύθμιση των τραπεζικών σας οφειλών, τηλεφωνώντας στα 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 & 6945976642.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Διαγραφή παλαιών δυσμενών στοιχείων από τον Τειρεσία

Με την υπηρεσία αυτή γίνεται ολοσχερής διαγραφή δυσμενών στοιχείων από τα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. τα οποία αφορούν σε συναλλαγματικές ή/και επιταγές, δανειακές οφειλές και πιστωτικές κάρτες.

Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τα τις οποίες τα σώματα επιταγών ή συναλλαγματικών έχουν χαθεί ή σε άλλες περιπτώσεις, συμβαίνει ο αποδέκτης των γραμματίων αυτών να έχει τερματίσει την εμπορική δραστηριότητά του και να μην έχει προσκομίσει εξοφλητική βεβαίωση.

Οι έμπειροι δικηγόροι μας, αναλαμβάνουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και να δικαιολογηθεί επαρκώς η διαγραφή αυτών των στοιχείων από τα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς της "Τειρεσίας".

Έτσι, ο ιδιώτης ή επιχειρηματίας επανέρχεται στις υγιείς σχέσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για προβλήματα Τειρεσία που οφείλονται σε δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, αναλαμβάνουμε την ανάληψη δεδομένων του συστήματος συγκέντρωσης ή αθέτησης χορηγήσεων και διαμεσολαβούμε στη διαγραφή ή διευθέτηση του χρέους, ειδικά όταν αυτό έχει εξοφληθεί και ο (πρώην) οφειλέτης εξακολουθεί να εμφανίζεται εκτεθειμένος.

Η υπηρεσία διαγραφής παλαιών δυσμενών στοιχείων από τον Τειρεσία παρέχεται πανελλαδικά και αποτελεί επίσης ιδανική λύση για όσους θέλουν να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης από το τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση αίτησης για οποιοδήποτε δάνειο.

Kατόπιν εξουσιοδότησής σας προβαίνουμε στην ανάληψη δεδομένων του συστήματος χορηγήσεων του Τειρεσία για χρήση στον νόμο 3869/2010, στο άρθρο 99 για επιχειρήσεις και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης στοιχείων που αφορούν σε τραπεζικό δανεισμό.

Financial & Law: Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα Τειρεσία, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.3300660 - 6945976642