Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Παράταση 15 μηνών στην προστασία πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών

Όσοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και έχουν χαρακτηριστικά «ευάλωτου» θα μπορούν, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, να βρουν «καταφύγιο» στο λεγόμενο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα έως και τον Μάρτιο του 2025. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο έληγε τον προσεχή Δεκέμβριο, «παγώνουν» οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και επιδοτούνται δόσεις «κόκκινων δανείων» με ποσά 70 έως 210 ευρώ.

Το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα του Ν. 4916/2022, δημιουργήθηκε ώστε να καλυφθεί το «κενό» μέχρι την σύσταση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και προκειμένου να αποτραπεί ένα «κύμα» εξώσεων: Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει «προστασία» σε όσους «ευάλωτους» βρίσκονται στον προθάλαμο πλειστηριασμού και τους επιδοτεί και την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου τους.

Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να αποτρέψουν πλειστηριασμό

Με μια απλή αίτηση χιλιάδες δανειολήπτες έχουν την ευκαιρία να «φρενάρουν» μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, εφόσον έχουν χαρακτηριστικά ευάλωτου νοικοκυριού. Σήμερα λοιπόν, διατηρούν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας από πλειστηριασμό, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων την 15η Δεκεμβρίου 2023.

Όμως σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα έως και τα μέσα Μαρτίου του 2025.

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν: Τα «ευάλωτα» νοικοκυριά μπορούν να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό της κατοικίας τους αρκεί να κάνουν την σχετική αίτηση στην πλατφόρμα www.keyd.gov.gr.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κερδίσουν «αναστολή» της διαδικασίας μέχρι και 15 μήνες.

Τα λεγόμενα «ευάλωτα νοικοκυριά» έχουν την δυνατότητα να μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), να λαμβάνουν πιστοποιητικό ως «ευάλωτοι» και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα του Ν. 4916/2022.

Αν ο δανειολήπτης καταφύγει στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, εξασφαλίζει:

  • Την άμεση αναστολή του πλειστηριασμού.
  • Την καταβολή κρατικής επιδότησης για την πληρωμή της δόσης του δανείου (έως 210 ευρώ).
  • Διατήρηση μέσω του (νέου) Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, της πρώτης τους κατοικίας για 12 έτη μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης. Έτσι, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου.

Ένα επιπλέον βοηθητικό στοιχείο, είναι οι ρυθμίσεις που προτείνονται στους συνεργάσιμους οφειλέτες, καθώς οι προϋποθέσεις συνδέονται με την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και την αξία των περιουσιακών του στοιχείων.

Συγκεκριμένα, στα στεγαστικά προσφέρεται μείωση χρέους 35%-40%, στα καταναλωτικά 50%-65% και στα δάνεια μικρών επιχειρήσεων 55%. Τέλος, στα μεγάλα εταιρικά δάνεια περίπου 40%.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Ποια είναι τα κριτήρια για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Ποιοι είναι όμως ευάλωτοι δανειολήπτες;

Κατά την ισχύουσα, σήμερα, ΚΥΑ Δ13οικ. 10747/256/6.3.2019 (ΦΕΚ Β’ 792/6.3.2019, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης») και δη το άρθρο 4 §2 αυτής, τα περιουσιακά κριτήρια για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία ευάλωτος δανειολήπτης είναι:

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Σύνθεση Νοικοκυριού:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 10.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 14.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 17.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 21.000 ευρώ

Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο:

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.