Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Όλες οι λύσεις για ρύθμιση ή και διαγραφή οφειλών

Οι οφειλέτες κόκκινων δανείων με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να βοηθηθούν ουσιαστικά αξιοποιώντας τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις μέσω του Νόμου 5072/2023. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της ψήφισης του Νόμου 5072/2023, έρχονται να προστεθούν στα ήδη υφιστάμενα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι οφειλέτες κόκκινων δανείων, τα οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση από ένα έμπειρο γραφείο στις Ρυθμίσεις Οφειλών, μπορούν να οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση – διαγραφή ή και απαλλαγή των οφειλών τους. 

Με ποιον τρόπο μπορούν οι οφειλέτες να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αποφεύγοντας την κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας;

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τους οφειλέτες είναι η  διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας, με την οποία οι δανειολήπτες μπορούν να ρυθμίσουν υπό προϋποθέσεις τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και τους servicers, υποβάλλοντας δήλωση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, που έθεσε σε λειτουργία η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Παράλληλα, υπάρχουν και οι διμερείς συμφωνίες με τράπεζες και servicers. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες, καθώς αφορά σε απευθείας διμερείς συμφωνίες με τις τράπεζες ή τους servicers, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ανάλογα με την πολιτική του κάθε οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να λάβουν χώρα σημαντικά «κουρέματα» χρεών, ειδικά μετά τις προβλέψεις του νέου νόμου που οριοθετεί μια νέα βάση στην τραπεζική διαπραγμάτευση, μειώνοντας τη δυσχερή επικοινωνία με τους servicers και πλέον, κάθε δανειολήπτης με οδηγό την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο νομικό μπορεί ταχύτερα να πετύχει επωφελή διακανονισμό των οφειλών του.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Ένα άλλο εργαλείο αποτελεί ο βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός με κούρεμα χρέους. Με τις πρόσφατες βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οφειλέτες που εντάσσονται στον μηχανισμό επωφελούνται μείωσης – διαγραφής των οφειλών τους και για τα δάνεια που καλύπτονται από εμπράγματη ασφάλεια με βελτίωση του σχετικού αλγορίθμου. Το σταθερό επιτόκιο 3% για 3 έτη ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις (Δημόσιο, τράπεζες και servicers).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας. Με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι ευάλωτοι οφειλέτες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να αποφύγουν την έξωση, να «παγώσουν» αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να διασφαλίσουν τη στέγασή τους και να αξιοποιήσουν μία ακόμα ευκαιρία για να αποκτήσουν και πάλι, με προνομιακούς όρους την πρώτη κατοικία τους.

Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι Πτωχευτική Ικανότητα πλέον δεν έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα αλλά και τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι κλπ), η πτώχευση ειδικά για οφειλέτες που δεν έχουν ακίνητη περιουσία, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή για την πλήρη Διαγραφή των Χρεών τους και την οριστική απαλλαγή τους από αυτά σε τρία (3) έτη μετά την κήρυξη της πτώχευσης ή την εγγραφή στο Η.Μ.Φ. Υπό προϋποθέσεις, υπάρχει και η δυνατότητα απαλλαγής στο ένα (1) έτος.

Οι πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο. Πρόκειται για τη δυνατότητα των οφειλετών μέσω πάγιας ρύθμισης να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, έως 24 δόσεις, ειδικά για τις τακτικές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (όπως, για παράδειγμα, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές).

Επιπρόσθετα, το στεγαστικό επίδομα ΟΠΕΚΑ είναι ένα προνομιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, μετά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και έχει διάρκεια έξι μήνες. Μετά την πάροδο των έξι μηνών ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση ένταξης.

Τέλος, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» στοχεύει στην άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, παρέχοντας υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής επανένταξης και διασύνδεσης με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης.

Μια επιτυχής ρύθμιση ή και διαγραφή οφειλών απαιτεί μεταξύ άλλων:

  •     Εκτίμηση και επιλογή του κατάλληλου τρόπου, μέσου και μηχανισμού για την επιτυχή ρύθμιση – διαγραφή οφειλών
  •     Ουσιαστική γνώση των οικονομικών δεδομένων κάθε υπόθεσης
  •     Άμεση και συνεχή επικοινωνία με τα Funds – Servicers
  •     Αποφυγή άσκοπων εξόδων σε δικαστικές ενέργειες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα
  •     Ορθή υποβολή Αιτήσεων
  •     Προσήλωση και Επιμονή στον στόχο

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι η συμβολή μιας αξιόπιστης και άρτια καταρτισμένης δικηγορικής εταιρείας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον οφειλέτη που επιθυμεί να απαλλαγεί από τα χρέη του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, αφήνοντας πίσω του τα οικονομικά βάρη.