Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δανειοδότηση βάσει στέγης για αποπληρωμή τραπεζικών χρεών

Αιτούμαστε ένα νέο δάνειο σε συγκεκριμένη τράπεζα, με το οποίο θα αποπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα χρέη, κάρτες και δάνεια σε όλες τις άλλες τράπεζες. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του δανείου είναι ότι γίνεται με προσημείωση κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται χαμηλό επιτόκιο από 6% ως 8% και ταυτόχρονα καθορίζουμε την αποπληρωμή έως 30 έτη, με αποτέλεσμα να προκύπτει πολύ μικρή δόση. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί το δάνειο, είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές την ώρα που γίνεται η αίτηση, καθώς και να μην υπάρχει περίοδος δύο καθυστερημένων δόσεων τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περιπτώσεις ληξιπροθέσμων δόσεων, υπάρχει δυνατότητα διορθωτικής πράξης μέσω Τειρεσία, με την προϋπόθεση το ακίνητο να είναι ελεύθερο βαρών (υποθήκες, προσημειώσεις).

Ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας αυτής είναι ότι έχει πολύ μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης σε σχέση με τις υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών, όπως ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του δανείου βάσει στέγης είναι περίπου από 1 ως 2 μήνες.

Ακόμα ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας αυτής είναι ότι αποφεύγονται οι τηλεφωνικές και γραπτές ενοχλήσεις από τις τράπεζες, διότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις στις τραπεζικές οφειλές, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law: Ευνοϊκές δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών για επιχειρήσεις, ιδιώτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642