Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρύθμιση βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο παλαιός Νόμος Κατσέλη (3869/10) ΔΕΝ έληξε!

■ Συνεχίζει να ισχύει και να προστατεύει όσους έχουν οφειλές από δάνεια καταναλωτικά, προσωπικά και κάρτες και δεν προστατεύουν κάποιο ακίνητο (α’ κατοικία).

■ Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και όσοι δεν επιθυμούν να προστατεύσουν ακίνητο και θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη διαγραφή υπολοίπου με εκχώρηση ακινήτου.

■ Επίσης, ισχύει και για όσους έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα για την προστασία α’ κατοικίας και απορρίφθηκαν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Διαγραφή παλαιών δυσμενών στοιχείων από τον Τειρεσία

Με την υπηρεσία αυτή γίνεται ολοσχερής διαγραφή δυσμενών στοιχείων από τα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. τα οποία αφορούν σε συναλλαγματικές ή/και επιταγές, δανειακές οφειλές και πιστωτικές κάρτες.

Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τα τις οποίες τα σώματα επιταγών ή συναλλαγματικών έχουν χαθεί ή σε άλλες περιπτώσεις, συμβαίνει ο αποδέκτης των γραμματίων αυτών να έχει τερματίσει την εμπορική δραστηριότητά του και να μην έχει προσκομίσει εξοφλητική βεβαίωση.

Οι έμπειροι δικηγόροι μας, αναλαμβάνουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και να δικαιολογηθεί επαρκώς η διαγραφή αυτών των στοιχείων από τα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς της "Τειρεσίας".

Έτσι, ο ιδιώτης ή επιχειρηματίας επανέρχεται στις υγιείς σχέσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για προβλήματα Τειρεσία που οφείλονται σε δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, αναλαμβάνουμε την ανάληψη δεδομένων του συστήματος συγκέντρωσης ή αθέτησης χορηγήσεων και διαμεσολαβούμε στη διαγραφή ή διευθέτηση του χρέους, ειδικά όταν αυτό έχει εξοφληθεί και ο (πρώην) οφειλέτης εξακολουθεί να εμφανίζεται εκτεθειμένος.

Η υπηρεσία διαγραφής παλαιών δυσμενών στοιχείων από τον Τειρεσία παρέχεται πανελλαδικά και αποτελεί επίσης ιδανική λύση για όσους θέλουν να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης από το τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση αίτησης για οποιοδήποτε δάνειο.

Kατόπιν εξουσιοδότησής σας προβαίνουμε στην ανάληψη δεδομένων του συστήματος χορηγήσεων του Τειρεσία για χρήση στον νόμο 3869/2010, στο άρθρο 99 για επιχειρήσεις και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης στοιχείων που αφορούν σε τραπεζικό δανεισμό.

Financial & Law: Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα Τειρεσία, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.3300660 - 6945976642