Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΠΔ-ΟΕΚ

Αναστολή πληρωμής δόσης και έκπτωση για καλοπληρωτές

Προγράµµατα ρύθµισης των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγήσει στο παρελθόν εφαρµόζουν ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΟΕΚ προχωρεί στην παροχή περιόδου χάριτος για όσους αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα και έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οι άνεργοι µπορούν να επιτύχουν επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής αλλά και αναστολή της πληρωµής της δόσης τους. Συγκεκριμένα, αν οι δανειολήπτες έχουν οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 20.000 ευρώ, µπορούν να εξασφαλίσουν αναστολή καταβολής της δόσης για όσο χρόνο παραµένουν στην κατάσταση αυτή και να επιµηκύνουν τη διάρκεια αποπληρωµής των δανείων κατά το διάστηµα της περιόδου χάριτος. Από την άλλη πλευρά, όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε πρόωρη αποπληρωµή του δανείου τους µπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση επί της οφειλής τους. Συγκεκριμένα, απολαµβάνουν έκπτωση που ξεκινά από το 3% επί των δόσεων του πρώτου έτους, ποσοστό που αυξάνεται κατά 3% για κάθε έτος που αποµένει ως και τη λήξη του δανείου. Δηλαδή, φτάνει το 6% στο δεύτερο έτος, το 9% στο τρίτο, το 12% στο τέταρτο κ.ο.κ. Αρα όσο πιο πολλά χρόνια αποµένουν ως την αποπληρωµή του δανείου τόσο µεγαλύτερο το όφελος για όσους το εξοφλήσουν πρόωρα.

Από την άλλη πλευρά, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δίνει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης κατά 5 ή 10 έτη µε µέγιστο όριο τα 40 έτη για τα στεγαστικά δάνεια και τα 26 έτη για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά. Προϋπόθεση για να γίνει η ρύθµιση, είναι στη λήξη του δανείου η ηλικία του δανειολήπτη να µην υπερβαίνει το 80ό έτος και η µηνιαία δόση να είναι ίση ή µεγαλύτερη των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και 250 ευρώ για τα επισκευαστικά. Η ρύθµιση αφορά στα δάνεια που άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1.1.2005 ως και 1.7.2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον, παρά την επιµήκυνση, εξακολουθεί να συντρέχει αδυναµία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές υποχρεώσεις του, είναι δυνατή η εξέταση κατά περίπτωση αιτηµάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου ως δύο έτη, µε κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων.

Πέραν των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, το γραφείο μας αναλαμβάνει κατάθεση πρότασης εξωδικαστικού και δικαστικού συμβιβασμού βάσει του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ειδικά για την περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων και ΔΕΚΟ των οποίων οι δανειακές οφειλές στο ΤΠΔ παρακρατούνται από τη μισθοδοσία. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση πρότασης στο ειρηνοδικείο για "κούρεμα" οφειλής μαζί με ασφαλιστικά μέτρα.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law: Ευνοϊκές δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών για επιχειρήσεις, ιδιώτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642