Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Υπερχρεωμένη οικογένεια σώζει την περιουσία της προσφεύγοντας στον Νόμο Κατσέλη (Απόφαση 3/2006 του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης)

Ζευγάρι με σύζυγο ενεργό έμπορο (εργολάβος οικοδομών) 48 ετών και σύζυγο ιδιωτική υπάλληλο 42, με δύο τέκνα ηλικίας 16 και 13 ετών αντίστοιχα, με σημερινό συνολικό οικογενειακό εισόδημα 762,00 και ύψος συνολικών οφειλών τα 116.718,41 ευρώ, έχει πετύχει ως τώρα με την προσφυγή του στον Νόμο Κατσέλη και τη νομική βοήθεια της Financial & Law, να καθοριστεί από το δικαστήριο:

α) συνολική δόση 100 ευρώ για μία πενταετία και,
β) η επανεξέταση της υπόθεσης, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του ζευγαριού να ανταποκριθεί στην υποχρέωση καταβολής της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας τους, καταφέρνοντας παράλληλα την εξαίρεση από εκποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, ήτοι την πρώτη τους κατοικία, και αυτοκίνητο.

Νόμος Κατσέλη: Διαγραφή οφειλής υπερχρεωμένης οικογένειας κατά 84,51% (Απόφαση 4/2017 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας)

Ζευγάρι αποτελούμενο από 53χρονο άνεργο και 53χρονη συνταξιούχο, γονείς ενός ενήλικου τέκνου που βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας επίσης, με συνολικό σημερινό οικογενειακό εισόδημα τα 703,09 ευρώ και ύψος συνολικών οφειλών τα 68.950,68 ευρώ, πέτυχε με την προσφυγή του στον Νόμο Κατσέλη και και τη νομική βοήθεια της Financial & Law, διαγραφή ύψους 58.270,68 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 84,51% επί της αρχικής οφειλής.

Πλέον μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών τους, θα καταβάλλουν για 240 μήνες το ποσό των 40 ευρώ καταφέρνοντας παράλληλα την εξαίρεση από εκποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων ήτοι της πρώτης και μοναδικής τους κατοικίας, δύο επιπλέον ακινήτων (ένα ο καθένας), επί των οποίων διαθέτουν την ψιλή κυριότητα και του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Νόμος Κατσέλη: "Κούρεμα" κατά 54,67% στις οφειλές δημοτικού υπαλλήλου (Απόφαση 1841/17 του Ειρ. Αθηνών)

Δημοτικός υπάλληλος 42 ετών, διαζευγμένος, πατέρας ενός τέκνου με ατομικό εισόδημα 847,72 ευρώ μηνιαίως και ύψος συνολικών οφειλών ποσού 161.022,20 ευρώ, πέτυχε με την προσφυγή του στον Νόμο Κατσέλη και τη νομική βοήθεια της Financial & Law, διαγραφή ύψους 88.038,43 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 54,67% επί της αρχικής οφειλής.

Πλέον μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών του, θα καταβάλλει για 240 μήνες το ποσό των 289,00 ευρώ καταφέρνοντας παράλληλα την εξαίρεση από εκποίηση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, ήτοι την πρώτη και μοναδική του κατοικία, αγροτεμάχια και αυτοκίνητο.

Νόμος Κατσέλη: Διαγραφή χρέους δανειοληπτών κατά 81,10% χωρίς ρευστοποίηση ακινήτων

Σύμφωνα με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου-Λιμηράς, διεγράφησαν βάσει του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά 81,10% οι τραπεζικές οφειλές τριών δανειοληπτών (ζευγάρι - ομοδικία και εγγυητής) συνολικού ποσού 242.649,09€.

Οι τρεις οφειλέτες καλούνται να καταβάλουν για τα επόμενα έτη 26.400€ μέσα σε 5 χρόνια και επιπλέον 19.470€ σε 11 (περίπου) χρόνια, ήτοι συνολικά ποσό 45.870,02€.

Επιπλέον δεν διατάσσεται ρευστοποίηση κανενός είδους περιουσιακού στοιχείου, ήτοι της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, των αγροτεμαχίων και των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των 3 οφειλετών, τα οποία αθροιστικά έχουν πραγματική αξία μεγαλύτερη των 70.000€. Συνεπώς έχουμε πραγματική διαγραφή οφειλής ποσού 200.779,07€, ήτοι του 81,10% του συνόλου της οφειλής.

Επιπλέον, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως άλλη επίπτωση επί των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, με επιπλέον όφελος τη σταδιακή απομείωση των μηνιαίων υποχρεώσεων για την αποπληρωμή του 18,90% που απομένει.

Σημειωτέον ότι η λογισμική (και συνεπώς προσμετρητέα από το δικαστήριο) οφειλή άγγιζε αθροιστικά το ποσό των 512.525,94€, με “κούρεμα” 466.655,92€, ήτοι του 91,03%.

Τις δύο υποθέσεις διεκπεραίωσε επιτυχώς η συνεργάτιδα της Financial & Law, δικηγόρος κα. Αικ. Λιάτσα.


Επιτυχής ρύθμιση οφειλών του υπερχρεωμένου δανειολήπτη Μ.Σ.
Πραγματική υπόθεση Ρύθμισης δανείων και καρτών από το Νομικό τμήμα του γραφείου μας

Από την αρχή της εφαρμογής του, ο Νόμος 3869/2010 θεωρήθηκε ότι μπορεί να απαλλάξει από τα επαχθή οικονομικά βάρη του μεγάλο αριθμού Ελλήνων και Ελληνίδων, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν τα νοικοκυριά και την πρώτη κατοικία τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, έσπευσαν είτε μόνοι τους είτε με την συνδρομή ενώσεων καταναλωτών, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και στη ρύθμιση των οφειλών τους με τους πιστωτές τους. Δυστυχώς όμως πολλές προσπάθειες εξωδικαστικών συμβιβασμών δεν απέδωσαν και δεν έγιναν δεκτές από τις πιστώτριες Τράπεζες.

Τούτο συμβαίνει γιατί πολλοί θεωρούν ότι ο Νόμος Κατσέλη αποτελεί ένα νομικό βοήθημα-εγχειρίδιο του οποίου τις οδηγίες αρκεί να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να «συναρμολογήσει» το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως έτσι. Όπως πολύ σωστά ειπώθηκε από χείλη ειρηνοδίκη, ο οποίος δίκαζε στην έδρα υπόθεση ρύθμισης οφειλών: «οι νόμοι για να ερμηνευτούν και να αποδώσουν χρειάζονται κάποιον γνώστη των νομικών».

Για το λόγο αυτό πρωταρχικό μέλημά μας ήταν, από την αρχή της εφαρμογής του Νόμου αυτού, να έχουμε στο Γραφείο μας συνεργασία με δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και γνωρίζουν το συγκεκριμένο Νόμο.

Όταν λοιπόν απευθύνθηκε σε εμάς ο κ. Μάκης, ο οποίος όφειλε 220.000€ σε διάφορες Τράπεζες, η λύση δόθηκε άμεσα, σύντομα και καταρτισμένα, χωρίς ο ίδιος να ταλαιπωρηθεί τρέχοντας δεξιά και αριστερά ή προσπαθώντας να καταλάβει και να ερμηνεύσει τις δύσπεπτες και δυσκολονόητες νομικές έννοιες.

Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε άμεσα τις ενέργειες ένταξής του στο Ν. 3869/2010 και υποβάλαμε στις πιστώτριες Τράπεζες προτάσεις και σχέδια εξωδικαστικού συμβιβασμού βασισμένα στη μελέτη των περιουσιακών στοιχείων του κ. Μάκη, των εισοδημάτων των οφειλών και εν γένει της οικονομικής του απεικόνισης, όπως αυτή εμφανιζόταν από τις οφειλές του.

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες εκ των τραπεζών να αποδεχτούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που προβλέπεται από τον Νόμο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τον δανειολήπτη πελάτη μας, ενώ κάποιες τράπεζες αρνήθηκαν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσέφυγαν στο δικαστήριο με αίτημα την προσημείωση την ακίνητης περιουσίας του πελάτη μας (αγροτεμάχια και οικόπεδο).

Όταν ο κ. Μάκης κατέθεσε την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του, και ορίσθηκε δικάσιμος μετά από 7 μήνες, εκείνη έγινε δεκτή, οι ισχυρισμοί των τραπεζών απορρίφθηκαν και σήμερα, χάρη στη συνδρομή του Γραφείου μας, ο ταλαιπωρημένος αυτός οφειλέτης, μπορεί να ανασάνει οικονομικά και να συμβάλλεται στο μέλλον με τις Τράπεζες με σύνεση.

Ρύθμιση επαγγελματικών δανείων εμπόρου
Δικαίωση δανειολήπτη από το Δικαστήριο

Ο κ. Αντώνης διατηρεί επιχείρηση βιοτεχνίας ενδυμάτων. Είναι 55 ετών οικογενειάρχης με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς είναι πατέρας δυο τέκνων ηλικίας 21 και 23 ετών. Το 2006 είχε λάβει δυο δάνεια από δυο διαφορετικές τράπεζες για τις ανάγκες της επιχείρησής του, ύψους 60.000 € το ένα και 90.000 € το άλλο με επιτόκια 15% το ένα και 12% το άλλο.

Πλην όμως και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, πτώση του τζίρου, ελαχιστοποίηση παραγγελιών, κλείσιμο επιχειρήσεων, επιβολή χαρατσιών, γεγονότα που άγγιξαν και την επιχείρηση του κ. Αντώνη, μετέβαλαν τις συνθήκες ριζικά όσον αφορά στις οικονομικές του δυνατότητες ως προς το σημερινό ύψος των δόσεων των δανείων του.

Γι' αυτόν τον λόγο και ευρισκόμενος σε κατάσταση πανικού απευθύνθηκε στο γραφείο μας, όπου εξειδικευμένος συνεργάτης ανέλαβε την υπόθεσή του και λόγω του ότι ως έμπορος δεν υπάγεται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη, κατέθεσε τη σχετική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο με την οποία ζήτησε από αυτό την αναγνώριση της μείωσης των επιτοκίων και των δυο δανείων σε 7% και τη σχετική αποπληρωμή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα και με ύψος μηνιαίων δόσεων στις οποίες ο κ. Αντώνης μπορούσε να ανταποκριθεί. Πράγματι το Δικαστήριο αναγνώρισε τα ανωτέρω και δικαίωσε τον πνιγμένο από τα δυσβάσταχτα γι’ αυτόν χρέη δανειολήπτη.

Περίπτωση απαλλαγής χρεών του δανειολήπτη Κ.Φ.
Απαλλαγή χρεών με τη βοήθεια του γραφείου μας

Πολλά νοικοκυριά έχουν στρέψει τις ελπίδες τους στο Ν. 3869/2010 που αφορά στη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Μία τέτοια περίπτωση ήταν κι αυτή του κ. Κώστα. Άνεργος, οικογενειάρχης και στυλοβάτης μέχρι πρότινος της οικογένειάς του, βρέθηκε να χρωστάει 90.000 ευρώ σε διάφορες Τράπεζες. Δεν είχε καμία πηγή εισοδήματος εκτός από το μισθό που λάμβανε, ούτε ακίνητη περιουσία. Ακίνητη περιουσία δεν διέθετε ούτε η σύζυγός του. Σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης στράφηκε στο γραφείο μας και αναζήτησε τη συμβουλή και τη συνδρομή μας. Εμείς με τη σειρά μας ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τις οφειλές του, μελετήσαμε πιθανούς τρόπους ως προς τον καθορισμό των δόσεων που θα μπορούσε να εξοφλεί ο κ. Κώστας και προβήκαμε αμέσως σε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις εν λόγω πιστώτριες τράπεζες. Καταθέσαμε προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών και περιμέναμε την θετική ή αρνητική απάντηση.

Οι τράπεζες δεν αποδέχθηκαν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν απέδωσε αλλά αυτό δε μας πτόησε. Η πορεία που θα ακολουθούσαμε ήταν νομικά σαφής και καθορισμένη. Προχωρήσαμε στην κατάθεση αίτησης με τη διαδικασία της ρύθμισης οφειλών κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και κοινοποιήσαμε εκ νέου το σχέδιο και τις προτάσεις μας στις πιστώτριες τράπεζες. Ούτε και τότε οι τράπεζες απάντησαν θετικά. Τη λύση πλέον θα έδινε το Ειρηνοδικείο της κατοικίας του κ. Κώστα. Και την έδωσε! Κατά την ημέρα που είχε ορισθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του, ο κ. Κώστας προσήλθε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του γραφείου μας και έναν μάρτυρα ο οποίος θα επιβεβαίωνε όλα όσα τα έγγραφα αποδείκνυαν. Θα επιβεβαίωναν τα χρέη του, το ανύπαρκτο εισόδημά του, τις ανάγκες του νοικοκυριού του, και την πλήρη αδυναμία του να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά του.

Η απόφαση που εκδόθηκε τελικά δικαίωσε τον κ. Κώστα: Πέτυχε τη διαγραφή μικροποσών που υπήρχαν ως υπόλοιπα πιστωτικών καρτών, διευθετήθηκαν οι οφειλές που υπήρχαν από καταναλωτικά δάνεια σε βάθος τετραετίας, και μετά το πέρας των 4 ετών ορίζονταν νέες ευέλικτες δόσεις κατά την κρίση του Δικαστηρίου, κρίση η οποία είχε σταθμιστεί τόσο από τα κατατεθειμένα στο φάκελο του κ. Κώστα έγγραφα, όσο και από την κατάθεσή του μάρτυρά του στο ακροατήριο.

Απαλλαγή χρέους για τους δανειολήπτες Κ.Μ. και Χ.Α.
Ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα για παντρεμένο ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά

Ο Κώστας και η Χριστίνα είναι ένα νέο ζευγάρι. Ο Κώστας είναι δημόσιος υπάλληλος και η Χριστίνα ιδιωτική υπάλληλος. Έχουν δύο μικρά παιδιά ηλικίας τριών και δύο ετών αντίστοιχα. Το μηνιαίο εισόδημα από τις εργασίες τους, ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ μηνιαία. Για τις ανάγκες της οικογένειάς τους, ζήτησαν και πήραν στεγαστικό δάνειο από την τράπεζα, βάζοντας ταυτόχρονα, για τη λήψη του δανείου αυτού, εγγυητές τους γονείς του Κώστα.

Η συνολική οφειλή τους σήμερα τόσο από το στεγαστικό όσο και από 2 καταναλωτικά δάνεια ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 400.000 ευρώ περίπου. Απευθύνθηκαν στις πιστώτριες τράπεζες για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους, αλλά δυστυχώς οι τράπεζες αρνήθηκαν να διευκολύνουν το νεαρό ζευγάρι, και ζήτησαν επιπρόσθετα την επιβολή 2ης υποθήκης , πέραν της πρώτης, η οποία είχε ήδη επιβαρύνει την κατοικία τους για τη λήψη του στεγαστικού δανείου. Η λύση που τους απέμενε ήταν το Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας τους. Με τη βοήθεια του γραφείου μας το οποίο συνεργάζεται με ειδικά καταρτισμένος και έμπειρους σχετικά με το Ν. 3869/2010 νομικούς επιστήμονες, σχηματίσθηκε φάκελος και ασκήθηκε αίτηση στο οικείο Ειρηνοδικείο όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υποθέσεως του Κώστα και της Χριστίνας. Το νεαρό ζευγάρι κατά την ημέρα του δικαστηρίου έφερε μάρτυρα που κατέθεσε για τη δυσκολία του να καταβάλει τα υπέρογκα ποσά που απαιτούσαν οι δανείστριες τράπεζες.

Το Δικαστήριο εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά τα έγγραφα της δικογραφίας, την κατάθεση του φίλου του ζευγαριού, τις ανάγκες της καθημερινότητας της ζωής του και τις ανάγκες των παιδιών του. Η απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο λίγο καιρό μετά ήλθε σαν βάλσαμο! Διευκόλυνε τον Κώστα και τη Χριστίνα να καταβάλλουν 1000 € μηνιαίως. Με το ποσό αυτό κατάφεραν να αποπληρώνουν κατά τα οριζόμενα στη δικαστική απόφαση ποσά, το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας που είναι 187.000 € (220.000 x 85% = 187.000€), ενώ για τα υπόλοιπα χρέη που αφορούσαν ποσά και από πιστωτικές κάρτες απαλλάχθηκαν.

Ρύθμιση οφειλών δημοσίου υπαλλήλου με 2 παιδιά
Λύτρωση για μητέρα δημόσιο υπάλληλο με δύο παιδιά

H κυρία Παναγιώτα δημόσιος υπάλληλος από την Πεντέλη Αττικής παντρεμένη με δύο παιδιά και οφειλές σε τράπεζες από πιστωτικές κάρτες και ένα καταναλωτικό δάνειο. Σκεφτόταν από καιρό να απευθυνθεί σε κάποιον για να βρει λύση στο οικονομικό της πρόβλημα. Δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλο ποσό να διευθετήσει, γύρω στις 17.000€.

Είχε σημαντική ακίνητη περιουσία και φοβόταν μήπως τεθεί σε κίνδυνο. Οι τράπεζες την πίεζαν να εκποιήσει για να εξοφλήσει. Δε θα το έκανε. Ήθελε να έχει τα ακίνητα αυτά για να εξασφαλίσει τα παιδιά της.

Δυσκολευόταν και να εκμεταλλευτεί τα ακίνητά της μιας και το ενδιαφέρον για οποιαδήποτε μίσθωση είχε μειωθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής ύφεσης. Πάντα τυπική στις πληρωμές της δεν μπορούσε να «χωνέψει» ότι χρωστούσε, εκείνη, που ήταν πάντα τόσο επιμελής στις πληρωμές της "πώς ξέφυγε έτσι"!

Ενημερώθηκε λοιπόν από την ιστοσελίδα μας και μας πήρε τηλέφωνο. Η δικηγόρος του νομικού μας τμήματος ανέλαβε την υπόθεσή της. Επιμελήθηκε του εξωδικαστικού συμβιβασμού της και ξεκίνησε η επαφή με τις τράπεζες. Τέθηκαν στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων» προτάσεις και αντιπροτάσεις από τις δύο πλευρές και μετά από ένα μήνα η λύση δόθηκε! Μειώθηκαν στο μισό τα χρέη της!

Η κα Παναγιώτα από 17.000€ θα πληρώσει εντός 4 ετών 8.500€ και όλοι πια θα είναι ευχαριστημένοι, και οι τράπεζες και η κα Παναγιώτα!

Ρυθμίσεις Δανείων ΤΠΔ και ΟΕΚ

Η κα Ευαγγελία, 45 ετών, διαζευγμένη, μητέρα μίας κόρης, εργαζόμενη ως νηπιαγωγός σε δημόσιο νηπιαγωγείο, έλαβε το 2005 ένα δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας από το ΤΠΔ ύψους 120.000 ευρώ, για το οποίο γινόταν απευθείας παρακράτηση της δόσης του ποσού των 250 ευρώ από τον μισθό της.

Με την οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας και την εξ αυτής μείωση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αλλαγή που επηρέασε άμεσα και αισθητά και τον μισθό της κας Ευαγγελίας καθώς και την εν γένει οικονομική της κατάσταση, απευθύνθηκε στο γραφείο μας για ανεύρεση μιας ανακουφιστικής λύσης.

Πράγματι με την βοήθεια του επιστημονικού μας και πλήρως καταρτισμένου προσωπικού μας, η οφειλή της κας Ευαγγελίας εντάχθηκε στο Νόμο Κατσέλη και κατά την κατάθεση της αίτησής της στο Ειρηνοδικείο ο συνεργάτης του γραφείου μας ζήτησε με προσωρινή διαταγή τη διακοπή της παρακράτησης του ποσού των 250 ευρώ από το μισθό της, το οποίο έχει κριθεί παράνομο και καταχρηστικό, πράγμα το οποίο έγινε δεκτό και έτσι η ως άνω δανειολήπτρια για αρκετό διάστημα μέχρι και την εκδίκαση της αιτήσεως της η οποία προσδιορίστηκε για το 2016, μπορεί να αισθάνεται σίγουρη και ασφαλής.

Υπηρεσίες Άρθρου 99

Η κα Εύα 40 ετών και ο κος Χρήστος 45 ετών, διατηρούν ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο την κατασκευή επίπλων. Οι οφειλές από ατομικά και επαγγελματικά δάνεια, οφειλές προς το Δημόσιο (ΟΑΕΕ και ΔΟΥ), καθυστερούμενα μισθώματα καθώς η εταιρία στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο του οποίου το μίσθωμα ανέρχεται σε 700 ευρώ, καθώς και ανοίγματα της εταιρίας προς προμηθευτές ξεπερνούν το ποσό των 500.000 ευρώ. Με τις ανακατατάξεις που έχουν συμβεί σε οικονομικό επίπεδο, η ως άνω επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανωτέρω οφειλές της.

Δεδομένης της δύσκολης αυτής κατάστασης αφού η εταιρία δεν έχει τα αναμενόμενα έσοδα, των καθημερινών τους ατομικών εξόδων που μετά βίας φέρουν εις πέρας καθώς είναι γονείς δυο ανηλίκων τέκνων ηλικίας 10 και 15 ετών, απευθύνθηκαν στα γραφεία της εταιρίας μας. Οι συνεργάτες του νομικού μας τμήματος λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω και κυρίως των οικονομικών δυνατοτήτων των ανωτέρω ομορρύθμων εταίρων - εμπόρων κατέθεσαν πρόταση εξυγίανσης της ομόρρυθμης εταιρίας με συγκεκριμένο πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πάγωμα των προσωπικών τους δανείων (περίοδο χάριτος), μείωση των επιτοκίων των επαγγελματικών τους δανείων με αντίστοιχη μείωση της δόσης και ταυτόχρονα με όλα αυτά ζήτησαν την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (ήτοι εγγραφή προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση, κατάσχεση, πλειστηριασμό) για ένα διάστημα περίπου τριών ετών μέχρι να μπορέσει η εταιρία να αναβιώσει και να ξαναμπεί σε φυσιολογικό ρυθμό.

Με τον τρόπο αυτό εδώ και ένα εξάμηνο ήδη το ζευγάρι των δανειοληπτών μπορεί να εργάζεται χωρίς το επώδυνο και πιεστικό βάρος όλων των οφειλών του και ταυτόχρονα θέτοντας προτεραιότητα σε αυτές προσπαθεί να τις αποπληρώσει σταδιακά.

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μεγάλη ανώνυμη εταιρία δραστηριοποιούμενη στο χώρο των τροφίμων και συγκεκριμένα στην εμπορία κρεάτων, τυροκομικών και ψαρικών προμήθευε με τα ανωτέρω προϊόντα της εστιατόρια, ταβέρνες, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, μίνι μάρκετ και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για όλα τα ανωτέρω είτε εξέδιδε τιμολόγια είτε λάμβανε επιταγές. Πλην όμως εδώ και ενάμισι χρόνο οι πελάτες της ανώνυμης εταιρίας δεν ήταν συνεπείς ως προς την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς αυτή με αποτέλεσμα σήμερα η ανώνυμη εταιρία να έχει να λάβει από όλους αυτούς το συνολικό ποσό των 900.000 ευρώ.

Προτάθηκε λοιπόν προς την εταιρία μας να αναλάβουμε μέσω του νομικού μας τμήματος την είσπραξη των ως άνω οφειλών. Οι συνεργάτες του νομικού τμήματος με βάση τα στοιχεία των οφειλετών προχώρησαν σε λεπτομερή και ουσιαστικό έλεγχο για περιουσιακά στοιχεία αυτών και μέσω δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι ορισμένοι εξ αυτών έχουν ήδη κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όσους εξ αυτών βρήκαν επαρκή στοιχεία προχώρησαν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες (διαταγή πληρωμής, αγωγή, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης) με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να έχουν εισπραχθεί 400.000 ευρώ.

Financial & Law
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Νόμος Κατσέλη - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας