Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό

Σημαντικά περιθώρια για ρύθμιση δανείων δίνει ο νόμος στους δανειολήπτες προκειμένου να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό αλλά και να αποφύγουν την… επώδυνη διαδικασία της έξωσης με δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, για να γίνει έξωση σε κάποιον οφειλέτη πρέπει αυτός να μην έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση ή να μην έχει ανταποκριθεί για πολύ καιρό στις ρυθμισμένες οφειλές ή να… αδιαφορεί πλήρως στις επανειλημμένες οχλήσεις των πιστωτών ή να έχει αλλάξει διεύθυνση και να μην έχει λάβει γνώση των στοιχείων επικοινωνίας ο επισπεύδων.

Σύμφωνα με το… τυπικό της διαδικασίας, όσοι δανειολήπτες δεν έχουν λάβει ειδοποίηση σχετικά με την ημερομηνία πλειστηριασμού του ακινήτου τους μπορούν να την καθυστερήσουν για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός αποτελεί η υποβολή δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.keyd.gov.gr ή ofeiles.gov.gr. Ωστόσο, όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση με ημερομηνία πλειστηριασμού δεν μπορούν να γλιτώσουν τη διαδικασία.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Η διαδικασία υπαγωγής του δανειολήπτη στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού αποτελεί τη μοναδική διέξοδο σε όσους θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, αρκεί να είναι συνεργάσιμοι. Σε μια τέτοια περίπτωση οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  •     Στην περίπτωση πλειστηριασμού, όπου η αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι μεγαλύτερη από το προσφερόμενο τίμημα και δεν καλύπτει την απαίτηση της τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, τότε αν η οφειλή αφορά στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο, το υπόλοιπο παραμένει ως απαίτηση από τον δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό μπορεί να εισπραχθεί όποτε θέλει ο πιστωτής. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε εκδίδεται διαταγή πληρωμής, η οποία έχει ισχύ για 20 χρόνια.
  •     Με βάση τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας από τον δανειολήπτη, σώζονται τα περιουσιακά στοιχεία από τον πλειστηριασμό.
  •     Όταν δεν τηρείται η ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης εντάσσεται στη διαδικασία της πτώχευσης και χάνει την περιουσία του, αλλά δεν μπορούν να τον… κυνηγούν οι πιστωτές σε βάθος 20ετίας. Δηλαδή, με την υποβολή της σχετικής αίτησης σταματά οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση του πιστωτή.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να υπάρξει νέο πρόγραμμα επιδότησης των συνεπών δανειοληπτών, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα, με στόχο την αποτροπή νέου κύματος κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών.

Πηγή