Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

250 χιλιάδες δάνεια ρυθμίστηκαν τους τελευταίους 11 μήνες

Κινητικότητα συνεχίζει να καταγράφει η ρύθμιση δανείων από τις τράπεζες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΥΠΟΙΚ, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Ενώ, σε ό,τι αφορά τα δάνεια που ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, συνεχίζει να ισχύει ότι περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια διενεργείται διαγραφή οφειλής.

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από την 3η έκθεση προόδου:

Τράπεζες
Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από 01.07.2019 έως 31.05.2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς 200.638 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 10,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν αφορούν σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά τον Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 10.148 δάνεια, ύψους 601,8 εκατ. ευρώ. Εκ των δανείων αυτών:

 • 4.188 δάνεια (41,27%) ήταν στεγαστικά, ύψους 288,88 εκατ. ευρώ.
 • 5.018 δάνεια (49,45%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 64,91 εκατ. ευρώ.
 • 932 δάνεια (9,18%) ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 214,32 εκατ. ευρώ.
 • 10 δάνεια (0,10%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 33,79 εκατ. ευρώ.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Υποβολή αίτησης - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΕταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers)
Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από 01.07.2019 έως 31.05.2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς από τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 51.891 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά τον Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 3.217 δάνεια, συνολικού ύψους 88,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια αυτά διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (δηλ. 82,15% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους).

Εκ των δανείων αυτών:

 • 3.211 αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 82 εκατ. ευρώ.
 • 6 αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη κατοικία
Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις δανείων πρώτης κατοικίας μέσω της ειδικής πλατφόρμας τα στοιχεία έχουν ως εξής:

 • Ρυθμίστηκαν 67,6 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
 • Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 11,9 εκατ. ευρώ.
 • Εγκρίθηκε Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.
 • Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 79,6 χιλ. ευρώ και 50,4 χιλ. ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.
 • Το μέσο ποσοστό Κρατικής Επιδότησης είναι 37,9 % της μηνιαίας δόσης.
 • Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 15% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

Οι αιτήσεις

Συνολικά, 4.596 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές δανείων.

 • Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 99 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 2,20%.
 • Συγκριτικά με ένα μήνα πριν 477 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 11,58%.
 • Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 3.228 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 235,96%.