Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών για περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στον νόμο 3869

Με την υπηρεσία αυτή καλύπτουμε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Καλύπτουμε περιπτώσεις ατόμων με περισσότερα από ένα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κυρίως κατοικίες).

Ξεκινάμε επικοινωνία με τις τράπεζες, ώστε με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα που διαθέτουν να πετύχουμε ρύθμιση των οφειλών με 2 τρόπους: Μείωση του επιτοκίου από 2 ως 10 μονάδες και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από 5 ως 15 έτη. Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την τράπεζα, από το είδος της οφειλής (πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο), από το ήδη υπάρχον επιτόκιο καθώς και από τα υπόλοιπα έτη αποπληρωμής των υπαρχόντων χρεών.

Με αυτήν την υπηρεσία συγκεντρώνονται οι οφειλές κάθε τράπεζας σε έναν δάνειο της ίδιας τράπεζας. Συνεπώς, συνεχίζουμε την συναλλακτική σχέση με τις ίδιες τράπεζες αλλά με καλύτερους πλέον όρους.

Αν μία τράπεζα αρνηθεί να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του πελάτη με δικό της πρόγραμμα, τότε εφαρμόζουμε μονομερώς ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης αποπληρωμής των καρτών και των δανείων με μικρότερη δόση, το οποίο η τράπεζα «ανέχεται» προκειμένου να επιτευχθεί αποπληρωμή των οφειλών. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή ξεχωριστά.

Με αυτήν την υπηρεσία παρέχουμε επιπλέον και ανακοπή διαταγών πληρωμής, αν και όπου χρειαστεί.

Η διαδικασία του προγράμματος αποπληρωμής απαιτεί υπεύθυνο οικονομικό σχεδιασμό, τον οποίο αναλαμβάνουν δικοί μας εξειδικευμένοι σύμβουλοι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση - συμβιβασμός.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law: Ευνοϊκές δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών για επιχειρήσεις, ιδιώτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642