Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει ιδιαίτερη πείρα στον χειρισμό υποθέσεων που προκύπτουν από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες. Οι τράπεζες επιβάλλουν πολλές φορές στους καταναλωτές παράνομες επιβαρύνσεις με τη μορφή Γενικών Όρων Συναλλαγών, διογκώνοντας με αυτό τον τρόπο τα δάνειά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έξοδα φακέλου, τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου και ο υπολογισμός των τόκων σε 360 αντί σε 365 μέρες.

Επίσης, η εταιρία μας έχει αναλάβει πολλές περιπτώσεις δανειοληπτών που μετέτρεψαν τα δάνειά τους από ευρώ σε ελβετικό φράγκο (CHF), χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ή ενημερωθεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, με αποτέλεσμα, λόγω της δραματικής μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου, παρά την καταβολή συνεχών δόσεων προς την τράπεζα να βλέπουν το οφειλόμενο κεφάλαιο να παραμένει στάσιμο ή και να αυξάνεται.

Στις περιπτώσεις στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο και εφόσον η τράπεζα δεν έχει κινηθεί νομικά με εξώδικο ή διαταγή πληρωμής, μπορούμε στα πλαίσια του ν. 3869/2010 να προσφύγουμε στο Ειρηνοδικείο καταθέτοντας αίτηση για επαναφορά του δανείου στην αρχική ισοτιμία.

Για περιπτώσεις όπου η τράπεζα έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής μετά από ληξιπρόθεσμη αθέτηση και η διαταγή αυτή έχει εκδοθεί με την τρέχουσα ισοτιμία, μπορούμε να ασκήσουμε ανακοπή και να ζητήσουμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής (σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 2 νόμου για "δίκαιη" δίκη - ν. 4055/2012, που παράγει ληστρικούς τόκους).

NOMOΣ 3259/2004 - άρθρο 39 (Νόμος περί Πανωτοκίων)
Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση για τον επαναπροσδιορισμό των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και υπαγωγή στη "χρονική" ρύθμιση - τμηματική αποπληρωμή της οφειλής, ειδικά για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στη ρύθμιση βάσει του ν. 3869/2010.

Στα πλαίσια του Νόμου περί Πανωτοκίων, αναλαμβάνουμε νομικές συμβουλές και έλεγχο συμβάσεων που προβλέπουν την κατάργηση των ποινών προεξόφλησης δανείων, θέσπιση ενιαίου επιτοκίου για την ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα, κατάργηση επιβολής τόκου υπερημερίας στις πιστωτικές κάρτες μία μέρα από τη συναλλαγή και κατάργηση εξόδων στεγαστικών δανείων (έξοδα φακέλου, πλασματικά έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου).

Αποζημιώσεις για παράνομες χρεώσεις
Μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή ποσού με τη μορφή "κουρέματος" σε περίπτωση υπερχρέωσης από τράπεζες. Ο δανειολήπτης που θα αποδείξει ότι παραπλανήθηκε από διαφήμιση δανείου, μπορεί να διεκδικήσει "κούρεμα" οφειλής και αναπροσαρμογή όρων του δανείου.

Η εμπειρία μας εγγυάται τον καλύτερο δυνατό χειρισμό των συγκεκριμένων ζητημάτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση των δανείων σας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law - Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642