Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρύθμιση βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο παλαιός Νόμος Κατσέλη (3869/10) ΔΕΝ έληξε!

■ Συνεχίζει να ισχύει και να προστατεύει όσους έχουν οφειλές από δάνεια καταναλωτικά, προσωπικά και κάρτες και δεν προστατεύουν κάποιο ακίνητο (α’ κατοικία).

■ Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και όσοι δεν επιθυμούν να προστατεύσουν ακίνητο και θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη διαγραφή υπολοίπου με εκχώρηση ακινήτου.

■ Επίσης, ισχύει και για όσους έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα για την προστασία α’ κατοικίας και απορρίφθηκαν.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Γρήγορες και ευνοϊκές ρυθμίσεις δανείων από την Εθνική

Την ευχέρεια να προχωρήσει, γρήγορα, σε προσφορά ρυθμίσεων για «κόκκινα», αλλά και ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία κινδυνεύουν να καταστούν μη ενήμερα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, απέκτησε η Εθνική Τράπεζα, μετά τις υψηλές πρόσθετες προβλέψεις, που σχημάτισε στο α' τρίμηνο της φετινής χρήσης.

Αξιοποιώντας τα υπερκέρδη 775 εκατ. ευρώ, από το swap και τις πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων, η Εθνική σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις 486 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 416 εκατ. ευρώ αφορούν σε αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19.

Από το παραπάνω ποσό τα 396 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III), κίνηση που διευκολύνει, αφενός την προσφορά ρυθμίσεων, που να συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου τη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση, που σχεδιάζει (project Frontier) η τράπεζα.

Το σημαντικό ύψος των πρόσθετων προβλέψεων επιτρέπει στην τράπεζα να κινηθεί γρήγορα στο πιο ευάλωτο τμήμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exprosures- NPEs). Δηλαδή, τα ρυθμισμένα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Όπως εκτίμησε η γενική διευθύντρια διαχείρισης απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Φ. Ιωάννου σε πρόσφατη εκδήλωση, οι τράπεζες έχουν πάρει το μάθημα της κρίσης χρέους και θα στηρίξουν γρήγορα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες ρυθμίσεις κρίνονται βιώσιμες.

Σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, από τα τέλη Απριλίου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις ρυθμίσεων από πλευράς δανειοληπτών, η οποία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ταυτόχρονα, εξέπληξε ευχάριστα η αύξηση των εισπράξεων από ρυθμισμένα δάνεια. Αν η παραπάνω τάση δεν ανατραπεί, η Εθνική ενδέχεται να προσεγγίσει τον προ πανδημίας στόχο για ρυθμίσεις δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ εντός της φετινής χρονιάς.

Αιχμή των ρυθμίσεων της τράπεζας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα λιανικής, με υποθήκη επί ακινήτου, παραμένει το πρόγραμμα «Διαχωρίζω και Διευθετώ» (Split&Settle), η καινοτομία του οποίου έγκειται στη μεγαλύτερη διαγραφή τόκων και κεφαλαίου για δανειολήπτες, που βαρύνονται από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο σε σχέση με την τρέχουσα αξία του ακινήτου.

Το Split&Settle δουλεύει με τον εξής μηχανισμό: η τράπεζα καλεί τον δανειολήπτη να υπογράψει ρύθμιση, με την οποία αναλαμβάνει να καταβάλει, σε βάθος 25ετίας, το 80% του ποσού, που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου και το 20% του ανεξασφάλιστου υπολοίπου. Το υπόλοιπο μέρος του δανείου «παγώνει» και διαγράφεται στο σύνολό του, όταν ο δανειολήπτης εξοφλήσει το νέο υπόλοιπο.

Για μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ανεξόφλητου υπολοίπου 140 χιλ. ευρώ, με ενεχυριασμένο ακίνητο τρέχουσας αξίας 100 χιλ. ευρώ, ο δανειολήπτης, εφόσον ρυθμίσει, θα κληθεί να πληρώσει το 80% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου (80 χιλ. ευρώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα), συν το 20% του ανεξασφάλιστου υπολοίπου των 40 χιλ. ευρώ (8 χιλ. ευρώ στο παράδειγμα).

Επομένως, το δάνειο σπάει σε δύο σκέλη. Το πρώτο, αξίας 88 χιλ. ευρώ, καλείται να το εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης σε βάθος 25ετίας και το δεύτερο ύψους 52 χιλ. ευρώ «παγώνει» για 25 χρόνια και διαγράφεται με την εξόφληση του πρώτου.

Η μηνιαία δόση πέφτει από τα 637 ευρώ σε περίπου 400 ευρώ (μείωση κατά 37%), με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις η δόση να είναι χαμηλότερη από τα ενοίκια, που καταβάλλονται για σπίτια αντίστοιχης αξίας, όπως σημειώνουν στελέχη της Εθνικής.

Η τράπεζα προσφέρει μερική διαγραφή απαίτησης (κούρεμα), που φθάνει στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο 37,5% και κυρίως το κίνητρο στο δανειολήπτη να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου σε αξία χαμηλότερη από την τρέχουσα εμπορική. Του παρέχει, δηλαδή, ως δέλεαρ, μια θετική αξία για να ρυθμίσει και να εξοφλήσει το δάνειο.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας«Προίκα» και για την επικείμενη τιτλοποίηση
Τέλος, ο σχηματισμός πρόσθετων προβλέψεων 396 εκατ. ευρώ για ήδη απομειωμένα δάνεια επιτρέπει στην Εθνική να προχωρήσει με μεγαλύτερη άνεση στην τιτλοποίηση Frontier για δάνεια ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 6 δισ. ευρώ, χωρίς διενέργεια εταιρικού μετασχηματισμού (hive-down).

Η τράπεζα, πρακτικά, έχει προεγγράψει ενδεχόμενη πρόσθετη ζημιά από την επιδείνωση των συνθηκών, που επέφερε η πανδημία και την ενδεχόμενη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παικτών της δευτερογενούς αγοράς, ενώ διαθέτει την ευχέρεια να προχωρήσει στην εκκίνηση της συναλλαγής, όποτε κρίνει πρόσφορες τις συνθήκες όπως ανέφερε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη η διοίκησή της.

Πηγή