Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Με τους όρους των θεσμών το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων ενυπόθηκων δανείων

Άγνωστο είναι το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων καταναλωτικών και επιχειρηματικών ενυπόθηκων δανείων, με το οποίο η κυβέρνηση αποσκοπεί να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού στους δανειολήπτες.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη αναλυθεί από τους θεσμούς και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη και την ενσωμάτωση των όποιων παρατηρήσεων, θα πάρει τον δρόμο για το Κοινοβούλιο.

«Βιώσιμοι» δανειολήπτες
Αν και οι θεσμοί είναι γενικά θετικοί στην χορήγηση αρωγής σε δανειολήπτες, ώστε να παραμείνουν ενήμερα τα δάνειά τους εν μέσω του υφιστάμενου δυσχερούς κλίματος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους πως οι δανειολήπτες που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι «βιώσιμοι», ώστε να μην βρεθούμε μπροστά στο αρνητικό ενδεχόμενο, φυσικά πρόσωπα οι δόσεις των οποίων θα καταβληθούν μερικώς από το κράτος για εννέα μήνες να καταστούν μετά το διάστημα της επιδότησης υπερήμεροι οφειλέτες.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΓια το θέμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν τα εξής: «Δεδομένης της ευρείας περιμέτρου των επιλέξιμων δανείων, θα είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν ισχυρές εγγυήσεις για να διασφαλιστεί ότι μόνο τα βιώσιμα δάνεια θα αναδιαρθρωθούν και θα μειωθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την πειθαρχεία πληρωμών (payment discipline)».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιλέξιμων προς επιδότηση δανείων οι θεσμοί έχουν εστιάσει στα κριτήρια επιλογής των δανειοληπτών και ειδικά στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, οι συζητήσεις με την κυβέρνηση έχουν αυτή τη στιγμή επικεντρωθεί στο ποια θα πρέπει να είναι η αξία της κύριας κατοικίας των επιλέξιμων δανειοληπτών, ποιο θα πρέπει να είναι το οικογενειακό τους εισόδημα, από ποιο ύψος καταθέσεων θα κρίνονται μη επιλέξιμοι και για ποιο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου θα θεωρείται πως μπορούν να λάβουν στήριξη.

Πηγή