Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρύθμιση βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο παλαιός Νόμος Κατσέλη (3869/10) ΔΕΝ έληξε!

■ Συνεχίζει να ισχύει και να προστατεύει όσους έχουν οφειλές από δάνεια καταναλωτικά, προσωπικά και κάρτες και δεν προστατεύουν κάποιο ακίνητο (α’ κατοικία).

■ Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και όσοι δεν επιθυμούν να προστατεύσουν ακίνητο και θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη διαγραφή υπολοίπου με εκχώρηση ακινήτου.

■ Επίσης, ισχύει και για όσους έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα για την προστασία α’ κατοικίας και απορρίφθηκαν.

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

Σε ασφυκτικό κλοιό οι στρατηγικοί κακοπληρωτές του νόμου Κατσέλη

Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα «φορτωθούν» όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, αφού επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους, προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο το ξεκαθάρισμα της μακρόσυρτης λίστας και την επιτάχυνση της εκδίκασης.

Η έλευση του καινούργιου πτωχευτικού (το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο και να εφαρμοστεί από 1/1/2021) θα διακόπτει την ισχύ των προηγούμενων πτωχευτικών νομοθετημάτων για καινούργιες αιτήσεις. Ωστόσο, θα συνεχίζεται η διαδικασία για όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη. Και επειδή πρόκειται για πολλές δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις -εκτιμάται πως μαζί με εκείνες των εγγυητών ανέρχονται σε περίπου 90.000-, θα ζητηθεί από τους δανειολήπτες να τις επικαιροποιήσουν. Σε άλλη περίπτωση οι αιτήσεις θα πάψουν να ισχύουν. Η ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων θα τύχει των σχετικών διασταυρώσεων και έτσι θα καταστεί ευκρινές αν οι κόκκινοι δανειολήπτες πληρούν τους όρους βάσει των οποίων είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, τους τελευταίους μήνες του έτους. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προστασίας του νόμου 3869 (νόμος Κατσέλη) θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και επομένως θα περάσουν από έλεγχο επιλεξιμότητας. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με τις βάσεις δεδομένων του συστήματος Taxis.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΟσες αιτήσεις παραμείνουν θα εκδικαστούν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προθέσεις, εντός του 2021, ώστε σε συνδυασμό με την εισαγωγή του νέου πτωχευτικού πλαισίου και τον θεσμό της «κοινωνικής κατοικίας» να κλείσουν οι εκκρεμότητες της προστασίας πρώτης κατοικίας που εισήγαγε ο νόμος Κατσέλη.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη η ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με την προωθούμενη επιδότηση δόσης για δάνεια με ενέχυρο σε πρώτη κατοικία και τον νέο πτωχευτικό κώδικα αποτελούν τρία πολύ σημαντικά βήματα για να εδραιωθεί η κουλτούρα πληρωμών και τα ξεκαθαρισθεί πόσοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.