Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Τα μέτρα διευκόλυνσης για τους πλημμυροπαθείς δανειολήπτες

Σε αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, τηλεφωνικών επικοινωνιών από servicers  αλλά και διαδικασιών του εξωδικαστικού στις πληγείσες περιοχές για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να συνέλθουν- όσο αυτό είναι δυνατόν – προχωρεί η κυβέρνηση και οι εταιρείες διαχείρισης (servicers), ενώ αναμένονται και οι ανακοινώσεις των τραπεζών, μεμονωμένα αλλά και σε επίπεδο Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Τα μέτρα σε αυτή την πρώτη φάση είναι οριζόντια για όλη τη Θεσσαλία μέχρι να υπάρξει ακριβής αποτύπωση των ζημιών και καταγραφή των πληγέντων.

Αναστολή αναγκαστικών εκτελέσεων έως 10 Νοεμβρίου

Ειδικότερα, η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οριζόντια και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2023 προβλέπεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την έκδοση της ΠΝΠ λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της προθεσμίας αναστολής, μετά και την καταγγελία της Εφης Αχτσιόγλου για την διενέργεια 42 πλειστηριασμών τα πρώτα 24ώρα της τραγωδίας στη Θεσσαλία.

Μέχρι τις 10/11 αναστέλλονται και οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εξωδικαστικός: Αναστολή προθεσμιών αξιολόγησης ρυθμίσεων

Σε ό,τι αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, αναστέλλονται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, οι προθεσμίες αξιολόγησης της προτεινόμενης ρύθμισης από τον οφειλέτη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Ειδικότερα, η αναστολή αυτή αφορά στους αιτούντες οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο «αξιολόγηση από τον οφειλέτη» από τις 6 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση προόδου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον μήνα Αύγουστο, 1.136.112.555 ευρώ αφορούσαν σε οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη Θεσσαλία και αντιπροσωπεύουν το 5,92% των συνολικών οφειλών.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Τα μέτρα των servicers

Παράλληλα οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers) λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας  που έχουν πληγεί (ενδεικτικά  δασική πυρκαγιά Εβρου, πλημμύρες στη Θεσσαλία) πέραν των μέτρων που έχουν ληφθεί από την πολιτεία προχωρούν σε άμεσα μέτρα, ενώ οι ενέργειες μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα των εταιρειών θα αξιολογηθούν εκ νέου, μετά την οριστικοποίηση των κρατικών μέτρων στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στις πληττόμενες περιοχές.

Ετσι, άμεσα έχουν προχωρήσει:

Σε αναστολή των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους δανειολήπτες στις πληγείσες περιοχές για τουλάχιστον ένα μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου. Το παραπάνω χρονικό διάστημα θα επανεξεταστεί, μετά από την αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε πληττόμενη περιοχή.

Σε αναστολή κάθε ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης στις πληττόμενες περιοχές, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης του αντίστοιχου φαινομένου. Σκοπός της αναστολής είναι να δοθεί επαρκής χρόνος στους πληττόμενους οφειλέτες να εκδώσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά για την ένταξη στο αντίστοιχο πλαίσιο της κρατικής αρωγής στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι πέραν των παραπάνω, οι εταιρείες μέλη της Ένωσης ήδη προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις διευκόλυνσης και ρύθμισης οφειλών προς τους δανειολήπτες, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει κάθε Εταιρεία Διαχείρισης.

Η Ένωση των εταιρειών διαχείρισης (ΕΕΔΑΔΠ) προτρέπει τους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν τα μέτρα προστασίας της στήριξης των πληγέντων τα οποία ανακοινώνει η ελληνική κυβέρνηση καθώς και να επικοινωνήσουν απευθείας με την εκάστοτε Εταιρεία Διαχείρισης που διαχειρίζεται την οφειλή τους.