Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Πώς θα πάρουν πίσω το κατασχεμένο σπίτι τους οι ευάλωτοι οφειλέτες

Ευκαιρία να αποφύγουν την έξωση, να «παγώσουν» αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να διασφαλίσουν τη στέγασή τους και να αξιοποιήσουν μία ακόμα ευκαιρία για να αποκτήσουν και πάλι, με προνομιακούς όρους την πρώτη κατοικία τους, έχουν όσοι οφειλέτες χαρακτηριστούν ως ευάλωτοι, με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Προϋπόθεση είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη για όσους βαρύνονται με «κόκκινα» δάνεια και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, και η ένταξη στη συνέχεια στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης της πρώτης κατοικίας τους με τη δυνατότητα επαναγοράς της στο μέλλον μέσω του αναβαθμισμένου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων, που είναι και ένα μόνο ένα από τα 7 εργαλεία του υπουργείου Οικονομικών για την προστασία της κατοικίας των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών στο πλαίσιο του προγράμματος «Κρατάμε το Σπίτι Μας».

Πιο αναλυτικά, οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά την Βεβαίωση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Σημειώνεται πως η Βεβαίωση εκδίδεται, επίσης, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει κατασχεθεί η κύρια κατοικία τους, και πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ή στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Με την υποβολή της αίτησης η πλατφόρμα διενεργεί σχετικούς ελέγχους (π.χ. εισοδημάτων, περιουσίας κ.λπ.), με σκοπό την πρόληψη/αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η Βεβαίωση εκδίδεται εντός 30 ημερών και παραμένει σε ισχύ για 3 μήνες.

Ενδιάμεσο Πρόγραμμα

Διαθέτοντας τη Βεβαίωση, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου το Δημόσιο συνεισφέρει στις δόσεις που είναι αναγκαίες για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει ξεκινήσει ή της διαδικασίας εκποίησης της κατοικίας. Ειδικότερα προβλέπει:

  •     Κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για 15 μήνες.
  •     Αναστολή μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις) για όσο χρόνο ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα και επωφελείται της επιδότησης.

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην ειδική πλατφόρμα και απαιτεί την χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η κύρια κατοικία τους ανήκει μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

Οι ενταγμένοι στο παραπάνω πρόγραμμα ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει ο υπό σύσταση Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και να πετύχουν τη διατήρηση της 1ης κατοικίας τους για 12 έτη μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και την επαναγορά του ακινήτου, εφόσον το επιθυμούν.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του Φορέα, ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει να μένει στην κατοικία του που έχει αγοραστεί από έναν ιδιωτικό φορέα ο οποίος του την αναμισθώνει για ένα διάστημα που μπορεί να φτάνει έως τα 12 έτη.

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να προσφέρει πρόσβαση εμπειρογνώμονα στην κατοικία προκειμένου να καταγράψει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου και να πληρώνει το μηνιαίο μίσθωμα προς το λαμβάνοντας στήριξη από το κράτος μέσω του μηνιαίου επιδόματος στέγασης.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες βελτιωτικές τροποποιήσεις του πλαισίου λειτουργίας του Φορέα, οι ευάλωτοι οφειλέτες δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν μισθώματα 12 ετών σε περίπτωση που μπορούν να ασκήσουν νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας. Επιπρόσθετα, επωφελούνται χαμηλότερης τιμής αγοράς που προκύπτει από την έκπτωση 30% που λαμβάνει ο φορέας κατά την αγορά ακινήτων.