Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρύθμιση βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο παλαιός Νόμος Κατσέλη (3869/10) ΔΕΝ έληξε!

■ Συνεχίζει να ισχύει και να προστατεύει όσους έχουν οφειλές από δάνεια καταναλωτικά, προσωπικά και κάρτες και δεν προστατεύουν κάποιο ακίνητο (α’ κατοικία).

■ Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και όσοι δεν επιθυμούν να προστατεύσουν ακίνητο και θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη διαγραφή υπολοίπου με εκχώρηση ακινήτου.

■ Επίσης, ισχύει και για όσους έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα για την προστασία α’ κατοικίας και απορρίφθηκαν.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Απόφαση - σταθμός για τους εγγυητές δανείων

Απόφαση – ανάσα για εγγυητή δανείου εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ιλίου προχωρώντας στη διαγραφή χρέους ύψους άνω των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατία”, το δικαστήριο διέγραψε σχεδόν το σύνολο του χρέους που είχε δημιουργηθεί, αφού εξέτασε την οικονομική κατάσταση του αιτούντος- ο οποίος εκτός από προσωπικά δάνεια που είχε λάβει την περίοδο 2002-2003 είχε εγγυηθεί για δάνειο φιλικού του προσώπου κατά έτη 2010 και 2011 αλλά και τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στο σημείο να αδυνατεί να αποπληρώσει τις οφειλές.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ.119/20 απόφαση που εκδόθηκε στη διαδικασία Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και η οποία αφορούσε συνολικές οφειλές δανειολήπτη ύψους 161.497, 80 ευρώ σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα, το Ειρηνοδικείο προχώρησε στη διαγραφή συνολικά 157.537, 80 ευρώ. Μάλιστα για το υπόλοιπο χρέος που ανέρχεται σε 3.960 ευρώ το δικαστήριο προχώρησε σε ρύθμιση για τρία έτη με το ποσό της μηνιαίας δόσης να προσδιορίζεται σε 74, 44 ευρώ.


Financial & Law:
Έχετε τραπεζικές οφειλές; Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να τις ρυθμίσετε αποτελεσματικά με τη βοήθεια των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΤο σκεπτικό
Ο οφειλέτης υπήρξε εγγυητής σε δάνεια ύψους 114.360,75 ευρώ τρίτου προσώπου για τα οποία ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι “η χορήγηση εγγύησης στη σύμβαση επιχειρηματικού δανείου δεν προσδιορίζει εμπορική ιδιότητα και κατ΄επέκταση πτωχευτική ικανότητα στον αιτούντα διότι δεν προκύπτει από οποιονδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της διαδικασίας ότι παρείχε εγγύηση κατ΄επάγγελμα, επ’ αμοιβή ή άλλο όφελος εκμεταλλευόμενος την πίστη του και την οικονομική του ευρωστία”. Αντιθέτως προκύπτει σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου ότι “είχε ζημιά από τη χορήγηση της παραπάνω εγγύησης καθ’ όσον εγγυήθηκε για ποσό μέχρι 60.000 ευρώ και λόγω μη αποπληρωμής της οφειλής από τον πρωτοφειλέτη ενέχεται για χρέος άνω των 100.000 ευρώ” .

Tο δικαστήριο έκρινε παράλληλα πως όταν ο αιτών μπήκε εγγυητής στα επίμαχα δάνεια δάνεια είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά,ακόμα και στην περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης αδυνατούσε να πληρώσει τις δόσεις του. Όμως στη πορεία η οικονομική κατάσταση του άλλαξε καθώς η εταιρεία στην οποία απασχολούνταν άρχισε να καθυστερεί την καταβολή του μισθού του, ενώ στη συνέχεια τον απέλυσε. “Με τα εισοδήματα αυτά ο εγγυητής μπορούσε να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις ως πρωτοφειλέτης, ενώ δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο πρωτοφειλέτης της δανειακής σύμβασης στη οποία εγγυήθηκε θα βρισκόταν σε θέση να αδυνατεί να εξυπηρετήσει την εν λόγω δανειακή σύμβαση “σημειώνει η απόφαση.