Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Δεκτές έως 31/7 οι αιτήσεις για προστασία πρώτης κατοικίας

Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας ακόμη και εάν αυτές υποβληθούν στην εκπνοή του Νόμου 4605/2019, ο οποίος λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταικούρας, οι αιτήσεις, που θα έχουν υποβληθεί – και όχι «οριστικοποιηθεί» – και μέχρι 31/7/2020 (καταληκτική ημερομηνία που θέτει ο νόμος 4605/2019), μπορούν να οριστικοποιηθούν με την ανάκτηση των απαραίτητων στοιχείων από τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο, ακόμη και αν αυτή η διεργασία γίνει μετά την 31/7/2020.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Υποβολή αίτησης - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΥπενθυμίζεται πως τα κριτήρια ένταξης στον Νόμο έχουν ως εξής:

* Αφορά σε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, το οποίο δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
* Η αξία της πρώτης κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ (εάν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια) και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
* Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν πρέπει να είναι ανώτερο των 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Για τα ληξιπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια «ταβάνι» είναι οι 100.000 ευρώ.
* Οι καταθέσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα 80.000 ευρώ.
* Οι οφειλές θα πρέπει να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018.