Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Κόκκινα δάνεια: «Πυρετός» ρυθμίσεων από τις τράπεζες

Στα επίπεδα της προ κορωνοϊού εποχής και συγκεκριμένα του πρώτου διμήνου του 2020 επέστρεψε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι ρυθμίσεις καταγγελμένων (σ.σ. όσων βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 6 μήνων) και μη εξυπηρετούμενων άνω των 90 ημερών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμών.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν πως στο κομμάτι των καταγγελμένων δανείων, το ποσοστό αυτών που ρυθμίζεται κινείται τους δύο τελευταίους μήνες στο 12% του συνολικού υπολοίπου του χαρτοφυλακίου και ουσιαστικά έχει επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Με υψηλότερο ποσοστό τρέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ρυθμίσεις δανείων που τελούν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. «Σε αυτό το κομμάτι του χαρτοφυλακίου ο ρυθμός των ρυθμίσεων κινείται πέριξ του 15%, κατά μέσο όρο, του υπολοίπου του συνολικού χαρτοφυλακίου», αναφέρει αρμόδια τραπεζική πηγή.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο κατηγορίες δανείων – καταγγελμένα και σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών – δεν εντάσσονται στα μορατόρια που προσφέρουν οι τράπεζες καθώς το κίνητρο αυτό δόθηκε μόνο σε όσα δάνεια ήταν ενήμερα μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Οι τύποι των ρυθμίσεων
Με δεδομένο ότι στο παρελθόν οι ρυθμίσεις δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και υπό την πίεση των εποπτικών αρχών, οι τράπεζες αλλά και οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων – στις οποίες έχει περάσει μεγάλο μέρος των NPE`s – προσφέρουν πλέον σε γενικές γραμμές ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Στα στεγαστικά δάνεια – καταγγελμένα και μη εξυπηρετούμενα – προσφέρεται επιμήκυνση που υπό προϋποθέσεις (ηλικία δανειολήπτη, εγγυητή κλπ) μπορεί να φθάσει και τα 25 έτη ενώ στα καταναλωτικά ανάλογα το ύψος του δανείου, αν έχει εγγύηση κλπ, η επιμήκυνση κυμαίνεται από 5 έως 7 έτη.

Ειδικότερα, στα καταναλωτικά δάνεια οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και φθηνότερο επιτόκιο. «Οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις στα καταναλωτικά δάνεια προσφέρουν στον δανειολήπτη και φθηνότερο επιτόκιο, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που το δάνειο έχει εξασφάλιση (collateral). Κατά μέσο όρο τα επιτόκια που δίνονται κατόπιν της ρύθμισης διαμορφώνονται στο 5%-6% από 16%», τονίζει η ίδια πηγή.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΗ εικόνα σε αριθμούς
Τα καταγγελμένα δάνεια εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε καθεστώς νομικής προστασίας ανέρχονται σε 28 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων τα καταγγελμένα με καθυστέρηση 1 έτους αντιστοιχούν στο 71,7%, στα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά στο 46,2% και στα καταναλωτικά κινούνται άνω του 80%.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται τα καταγγελμένα) το 2019 μειώθηκαν στα 14 δις ευρώ από περίπου 18 δις ευρώ που ήταν το 2018 εξαιτίας των ρυθμίσεων.

Πηγή