Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ρυθμίσεις δανείων: Ποια μέτρα θα ανακοινώσουν οι τράπεζες για τους δανειολήπτες

Κέρδος από τις ρυθμίσεις που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες υπό το ασφυκτικό πρέσινγκ της κυβέρνησης -πιθανότατα πριν από το τέλος του έτους- δεν θα υπάρξει. Το ζητούμενο θα είναι να μετριαστεί η ζημιά που προκαλείται από την αύξηση των επιτοκίων, μια ζημιά την οποία μέχρι τώρα τη φορτώνονται εξολοκλήρου οι δανειολήπτες.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν μέτρα σε τρεις κατευθύνσεις:

1. Απορρόφηση ενός μέρους του βάρους από την αύξηση των κυμαινόμενων επιτοκίων στις δόσεις των ευάλωτων νοικοκυριών. Η περίμετρος αυτού του μέτρου θα είναι πολύ συγκεκριμένη: Θα ενσωματωθούν μόνο "πράσινα" δάνεια (δηλαδή αυτά που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται κανονικά) πολιτών που θα πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στην… αυστηρή εκδοχή του, το πρόγραμμα θα αφορά σε όσους μπαίνουν στην περίμετρο των "ευάλωτων" νοικοκυριών. Πρόκειται γι’ αυτούς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

· Το εισόδημα να μην ξεπερνά τα 7.000 ευρώ για το νοικοκυριό με ένα μέλος, τα 10.500 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο μέλη, τα 14.000 ευρώ για ζευγάρια με ένα παιδί, τα 17.500 ευρώ για το ζευγάρι με δύο παιδιά και τα 21.000 ευρώ για το ζευγάρι με τρία παιδιά.

· Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ

· Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα 10.500 ευρώ για το ζευγάρι, τα 14.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που έχουν τρία μέλη, 17.500 ευρώ για τέσσερα μέλη και 21.000 ευρώ για πέντε μέλη

Ποια θα είναι η… παροχή για όσους θα πληρούν αυτά τα κριτήρια (ή ενδεχομένως και ποιο διευρυμένα αν κριθεί ότι πρέπει να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών;) Η ανάληψη ενός μέρους του βάρους από την αύξηση του επιτοκίου από την ίδια την τράπεζα.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου για ένα χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, σε ένα δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 2 ποσοστιαίες μονάδες, είχε πριν την άνοδο τελική επιβάρυνση 2% και τώρα είναι στο 4%.

Ένα λοιπόν ενδεχόμενο είναι να μειωθεί το spread από το 2% στο 1% και το επιτόκιο να συγκρατηθεί από το 4% στο 3%. Αν λοιπόν η δόση ήταν 300 ευρώ και έχει γίνει 350 ευρώ, τα 25 ευρώ θα τα επιβαρύνεται ο δανειολήπτης και τα 25 ευρώ θα τα επιβαρύνεται η τράπεζα. Είναι ένα ερώτημα το τι θα συμβεί αν αυξηθούν πολύ τα επιτόκια καθώς η ΕΚΤ προετοιμάζει νέες κινήσεις.


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

2. Ρυθμίσεις για τους υπόλοιπους δανειολήπτες.

Εκτός από τους ευάλωτους υπάρχουν και άλλοι "πράσινοι" δανειολήπτες που ενδεχομένως να δυσκολευτούν στην αποπληρωμή των δόσεων τους. Και αυτό διότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το στεγαστικό αλλά και τις αυξημένες τιμές των τροφίμων, των καυσίμων, της ενέργειας κλπ.

Γι’ αυτούς τους δανειολήπτες οι τράπεζες θα προσφέρουν -στοχευμένα και κατά περίπτωση- δυνατότητα αύξησης της περιόδου αποπληρωμής ή μια περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλονται μόνο τόκοι ώστε να μειώνεται η μηνιαία δόση. Η αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής ενός 15ετούς δανείου κατά πέντε χρόνια, ουσιαστικά εξαφανίζει την επιβάρυνση από την αύξηση του επιτοκίου. Ο τελικός λογαριασμός για τον δανειολήπτη δεν μειώνεται βέβαια. Απεναντίας οι τόκοι που θα πρέπει να πληρώσει μέχρι τη λήξη του δανείου αυξάνονται. Αυτό που αλλάζει είναι ότι γίνεται διευκόλυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό με συγκράτηση της δόσης.

3. Τα επιτόκια των καταθέσεων θα αυξηθούν από το νέο έτος. Αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως καθώς από το 2023 θα αρχίσει να περιορίζεται η ρευστότητα των τραπεζών λόγω των μέτρων της ΕΚΤ οπότε και οι τράπεζες θα πρέπει να κρατήσουν ικανοποιημένους τους καταθέτες που εξασφαλίζουν σημαντικό κομμάτι της ρευστότητας. 

Πηγή