Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Πτωχευτικός Νόμος και εξωδικαστικός μηχανισμός: Η δεύτερη ευκαιρία για τους οφειλέτες

Είναι τουλάχιστον καθησυχαστικό να γνωρίζει ο επιχειρηματίας αλλά και κάθε πολίτης -ασκεί δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα- πως υπάρχουν στα χέρια του νομοθετικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιώντας τα θα καταφέρει να εξασφαλίσει για τον  εαυτό του και την οικογένειά του μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Δεν πρόκειται για απλά ευχολόγια. Ο νόμος 4738/2020 ήρθε για να μείνει και να καλύψει το κλίμα ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις και στα ελληνικά νοικοκυριά η αναπάντεχη πανδημία. Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης σίγουρα δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ειδικά όταν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες ποικίλλουν και δεν περιορίζονται σε έναν ή δυο άξονες. 

Ο νόμος αυτός (4738/2020)  ο οποίος τιτλοφορείται  «Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας» τροποποιεί  βασικά  τους προγενέστερους Ν. 3588/2007 και Ν.4446/2016, ενώ παράλληλα προσβλέπει στην οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Με τον νέο νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη» για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και την αφερεγγυότητα οφειλετών ενώ  ήρθε για να αντικαταστήσει μία σειρά νόμων με βασικότερο τον Νόμο 3869/2020. Αποτελεί , δε, ένα  μόνιμο πλαίσιο και εργαλείο αντιμετώπισης του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και το πολύ βασικό είναι ότι σε αντίθεση με παλαιοτέρα νομοθετήματα δεν έχει  έκτακτο χαρακτήρα ούτε και  ημερομηνία λήξης. 

Εξίσου σημαντικό στοιχείο του νόμου είναι ότι αυτός διέπει και ρυθμίζει συνολικά το ιδιωτικό χρέος προς Δημόσιο, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες δίδοντας με τον τρόπο αυτό στους οφειλέτες να έχουν να κάνουν με μια μόνο δόση στο τέλος κάθε μήνα. 

Για περισσότερο από ένα χρόνο (έναρξη ισχύος του Νόμου ο Ιούνιος του 2021) ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ή τη διαγραφή όλων των οφειλών μέσω της διαδικασίας πτώχευσης και απαλλαγής οφειλών των φυσικών προσώπων αλλά και  όλων των επιχειρήσεων. Μια πραγματικά δεύτερη ευκαιρία επαναδραστηριοποίησης της επαγγελματικού βίου η οποία βγάζει από το επιχειρηματικό  αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας, ενώ την ίδια στιγμή επιβραβεύει  τη συνέπεια των δανειοληπτών και οφειλετών του Δημοσίου και δρα περιοριστικά για στρατηγικούς κακοπληρωτές. 


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Εξελικτική, δε, είναι και η λειτουργία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ο οποίος -έχοντας αντιμετωπίσει όλες τις προγενέστερες τεχνικές δυσκολίες- χαρακτηρίζεται  πλέον ως το πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών. Οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) υποβάλλοντας  μια ενιαία αίτηση στην πλατφόρμα μπορούν εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα  να ρυθμίσουν συνολικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, τις οφειλές τους  προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 240 δόσεις  προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις. 

Υπό ορισμένες, δε, προϋποθέσεις, επιτυγχάνεται και μερική διαγραφή χρέους, αφού ο οφειλέτης που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών δύναται να λάβει διαγραφή χρέους προς το Δημόσιο έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων και προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.  Η ατομική διαπραγμάτευση με τα πιστωτικά ιδρύματα – με δεδομένη την πολυδιάσπαση των νομικών οντοτήτων αυτών και την εμπλοκή διαφόρων εταιρειών διαχείρισης χρέους- μπορεί να διαρκέσει μήνες γεγονός που ενεργεί επιβαρυντικά στην ψυχολογία των οφειλετών. Οι χρονικοί περιορισμοί της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού μας γλιτώνει από την παρατεταμένη αυτή ανασφάλεια.  Για να συντελεστεί, δε, η ως άνω αναφερόμενη  διαγραφή, θα πρέπει αφενός  να προκύψει η  πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο  του οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών  του και  αφετέρου η  εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής. 

Ενισχυτική, τέλος, της ψυχολογίας των οφειλετών και η συνακόλουθη  της ρύθμισης αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επί παραδείγματι η έκδοση διαταγών πληρωμής, η επιβολή κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και οι δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. 

Ανάσα και μια νέα αναγκαία δυναμική σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αυτό προσφέρει σήμερα ο νέος πτωχευτικός Νόμος και η εξελιγμένη πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού. Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, μπορούν πραγματικά εργαλεία σαν αυτά που περιγράφονται παραπάνω  να αποτελέσουν τον άσσο στο μανίκι της χώρας μας. Διότι όλοι χρειαζόμαστε μια δεύτερη ευκαιρία αρκεί να μπορούμε να τη διακρίνουμε. 

Αφροδίτη Νέστορα, Δικηγόρος 

Πηγή: εφημερίδα “Πολιτική”