Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Χρέη προς το Δημόσιο: Υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για αποφυγή πλειστηριασμού

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εκτός από τα "κόκκινα" δάνεια και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την Εφορία, η οποία εντείνει τα εισπρακτικά μέτρα και τους μοχλούς πίεσης κατά των υπερχρεωμένων οφειλετών.

Σύμφωνα με τις εντολές της ΑΑΔΕ καθώς και των δικαστικών τμημάτων όλων των ΔΟΥ της χώρας, τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον των οφειλετών του Δημοσίου εκτείνονται και στους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια πλειστηριασμών για 35 ακίνητα για φορολογικά χρέη, ενώ  μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, όχι μόνο πολυτελείς κατοικίες αλλά και αγροτεμάχια, με τιμή πρώτης προσφοράς ακόμα και 10.000 ευρώ.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, μπορεί κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας να αποφασιστεί μεταξύ άλλων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων επί καταθέσεων, ποσών εις χείρας τρίτων, ενοικίων, μισθών, συντάξεων καθώς και κατασχέσεων αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη για χρέος άνω των 500€.

Μάλιστα εντός του Ιουνίου του τρέχοντος έτους για την διασφάλιση της είσπραξης των χρεών των φορολογουμένων έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕISPRAXIS, μέσω του οποίου θα δημιουργείται για κάθε οφειλή του οφειλέτη ένας ηλεκτρονικός φάκελος.

Ο εισπρακτικός μηχανισμός θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, Taxis, Taxisnet,  ICISnet, Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.), ενώ θα παράγει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στον οφειλέτη κάθε φορά που ένα χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο, προκειμένου να υπάρξει τακτοποίησή του. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το σύστημα θα ενεργοποιεί μεταξύ άλλων τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη.

Ταυτόχρονα, θα παρακολουθούνται πέραν του οφειλέτη και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με την οφειλή (συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι, συσχετιζόμενες επιχειρήσεις, διασυνδεδεμένοι όμιλοι, όπως και οι απορροφήσεις – συγχωνεύσεις).


Financial & Law:
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας

Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που διαθέτει κάθε οφειλέτης προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους κατάσχεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του για χρέη προς το Δημόσιο, εν όψει και των νέων πιο αυστηρών μέτρων που πρόκειται να λάβει αυτό για την είσπραξη των Ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι η υπαγωγή του στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με την καθοδήγηση ενός έμπειρου Δικηγόρου – Συμβούλου, ειδικά μετά τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5072/2023.

Δέον να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προβλέπεται η μερική διαγραφή:

  •     Έως 75% επί της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο.
  •     Έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ.
  •     Έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.
  •     Έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων.

Ακολούθως, το μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

  •     Έως 240 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.